ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ( ກິດຈະການໃນບັນຊີຄອບຄຸມ )

02/11/2022


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ _ ກິດຈະການໃນບັນຊີຄອບຄຸມ _

 

ແຜນທີແຂວງອັຕະປື
ຕົວເລກ GDP ປີ 2022