ທ່ານ ບຸນມີ ວິໄລຈິດ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງແຜນການແລະ ການລົງທຶນ

10/11/2022

ທ່ານ ບຸນມີ ວິໄລຈິດ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງແຜນການແລະ ການລົງທຶນ

ທ່ານ ບຸນມີ ວິໄລຈິດ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງແຜນການແລະ ການລົງທຶນ, ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ຊີ້ນຳພະນັກງານທີ່ລົງຮາກຖານຢູ່ທ້ອງຖີ່ນຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-12 ພະຈິກ 2022

 

ແຜນທີແຂວງອັຕະປື
ຕົວເລກ GDP ປີ 2022