ການ​ເຄື່ອ​ນໄ​ຫວ
ຮັບຮອງຜົນການເລືອກຕັ້ງຄະນະກຳມະບານຮາກຖານ ພຜທ (ຊຸດໃໝ່) ແລະ ພິທີຫຼຽນການແຮງງານ, ໃບຍ້ອງຍໍລັດຖະບານ ໃຫ້ບຸກຄົນດີເດ່ັນທີ່ມີຜົນງານໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໃນໄລຍະ 5ປີ (2016-2020) ຄັ້ງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2023
ເອ​ກະ​ສານ​ເຜິຍ​ແຜ່
ແຈ້ງການ

 

ແຜນທີແຂວງອັຕະປື
ຕົວເລກ GDP ປີ 2022